UKHAS Wiki

UK High Altitude Society

User Tools

Site Tools


guides:tracking_guide:slovak

dl-fldigi je upravená verzia vynikajúceho voľne dostupného FLdigi software pre dekódovanie pomocou zvukovej karty. Spracováva audio signál z prijímača, dekóduje signál z balóna a potom posiela telemetriu, ktorú v ňom našiel cez internet na server habitat. Tento habitat server potom zobrazuje pozíciu nákladu balóna na mape SpaceNear.

Ak chcete dekódovať telemetriu a zároveň pomôcť so sledovaním balóna tu je uvedený postup:

  • Stiahnite si najnovšiu verziu aplikácie zo stránky projektu: dl-fldigi
  • Spustite dl-fldigi v móde hab (pre OSX je to default mód). Pri prvom spustení sa vám spustí nastavenie programu v niekoľkých krokoch.

  • Táto nová verzia dekóduje dáta, ktoré prijíma, rozdeľuje ich do políčok a počíta vzdialenosť a smer k nákladu balóna z vášho stanoviska (na základe latitude a longitude údajov, ktoré ste zadali). Tiež je možné zväčšiť okno aplikácie na celú obrazovku.
  • Prvé nastavenie je zadanie údajov o vašom stanovisku (potrebné pre zobrazenie na mape a výpočet vzdialenosti, kurzu a elevácie k nákladu balóna). Súradnice zadávajte v dekadickom formáte napr. 52.0000 -0.12345 . Zadajte aj svoju nadmorskú výšku, ak ju nepoznáte, zadajte 0 .

  • Ak je dl-fldigi pripojený do internetu, automaticky si stiahne zoznam aktuálnych nákladov a letov. Pre zobrazenie kliknite na 'Flight' rolovacie menu.
  • Keď si vyberiete náklad (payload), ktorý chcete sledovať, kliknite na tlačidlo Autoconfigure. Tým zabezpečíte, že parametre dl-fldigi budú nastavené na sledovanie daného nákladu.

selecting.jpeg

  • Zelené farba znamená, že kontrolný súčet paketu súhlasí (paket je v poriadku), červená, že nesúhlasí. V spodnej časti v stavovom riadku vidíte odpovede od servera.

Tracking with r85 of dl-fldigi

guides/tracking_guide/slovak.txt · Last modified: 2013/01/07 14:24 by radim_om2amr

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki