UKHAS Wiki

UK High Altitude Society

User Tools

Site Tools


guides:tracking_guide:latvian

dl-fldigi

dl-fldigi ir adaptēta lieliskās brīvprogrammas FLdigi versija, kas paredzēta skaņas signālu dekodēšanai. Tā saņem skaņu no tava radio, dekodē balona signālus un tad, izmantojot interneta sakarus, nosūta telemetriju uz habitat serveri, kas, savukārt, attēlo zondes atrašanās vietu uz SpaceNear.us kartes.

 • Vispirms lejupielādē jaunāko versiju no projektu lapas: dl-fldigi
 • Palaid dl-fldigi hab režīmā (noklusētais režīms uz OS X). Pirmoreiz to darot, tiks atvērts vednis, lai palīdzētu veikt nepieciešamos dl-fldigi uzstādījumus.

 • Šī jaunā dl-fldigi versija analizē saņemtos datus un sadala tos pa laukiem, kā arī aprēķina attālumu un virzienu, kādā atrodas zonde attiecībā pret tavu bāzes staciju (aprēķini tiek balstīti uz iepriekš ievadītajām koordinātām). Pirmoreiz palaižot dl-fldigi, iespējams, tev vajadzēs pamainīt loga izmēra platumu, lai tas satilptu ekrānā.
 • Vispirms nepieciešams ievadīt savas atrašanās vietas koordinātas – tas nepieciešams, lai tu parādītos uz kartes, kā arī dl-fldigi varētu pareizi aprēķināt attālumu un virzienu. Lūdzu, atceries koordinātas norādīt decimālajā formātā, piemēram, 57.0000 24.1234, kā arī norādi savas atrašanās vietas augstumu metros virs jūras līmeņa (ja to nezini, norādi 0).

 • Ja dators ir savienots ar internetu, dl-fldigi vajadzētu uzreiz ielādēt tuvāko lidojumu sarakstu – tas redzams “Flight” izvēlnē.
 • Kad izvēlēts vajadzīgās zondes nosaukums, spied uz “Autoconfigure” pogas, kas sakonfigurēs dl-fldigi sekošanai atbilstoši zondes raidīšanas parametriem.

selecting.jpeg

 • Zaļa fona krāsa nozīmē, ka teksta virkne izturējusi kontrolsummas pārbaudi, bet sarkana – ka saņemtais teksts ir ar kļūdām. Servera atbildes redzamas loga apakšā esošajā statusa joslā.


 • Ja dl-fldigi tiek palaists “HAB lietotāja interfeisa” režīmā, tas pēc noklusējuma būs tiešsaistē ar serveri (“online”). Ja tā nav, tad to jāpārslēdz tiešsaistes režīmē, ieslēdzot opciju tā konfigurācijas sadaļā vai arī, izmantojot “DL Client” izvēlni loga augšā. Kamēr tas ir “offline” režīmā, programma gan nenodos serverim informāciju par dekodēto telemetriju, gan nelejuplādēs datus (mēs negribējām, lai programma “zvana uz mājām” katru reizi, kad tiek palaista).
 • Kad tiešsaistes režīms ir ieslēgts, programma lejuplādēs informāciju par lidojumiem. Ja izmanto “HAB lietotāja interfeisu”, zondes izvēles poga būs redzama loga augšā, kreisajā pusē. Ja ne, atver “DL Client” → “Payload configure” sadaļu, izvēlies zondes nosaukumu un spied “Autoconfigure” pogu – Fldigi tiks uzstādīti pareizie RTTY un telemetrijas teksta virknes parametri.
 • Šai dl-fldigi versijai ir iebūvēta atjauninājumu pārbaudes īpašība (aktīva tikai tad, ja programma ir tiešsaistes režīmā, un to var atslēgt iestatījumos). Tā paziņos, ja būs pieejama jaunāka programmas versija.

Internets

 • dl-fldigi nosūta telemetrijas teksta virkni uz centrālo serveri.
 • Statistiku un datus var atrast http://habitat.habhub.org/
 • Serveris veic vēl dažas saņemtās telemetrijas pārbaudes, un tad saņemtie dati tiks attēloti uz SpaceNear.us kartes.
 • Ja vēlies izmēģināt datu saņemšanu un dekodēšānu bez to pārsūtīšanas uz centrālo serveri, seko augstākminētajām instrukcijām šajā vai attiecīgās versijas dl-fldigi projekta lapā.
guides/tracking_guide/latvian.txt · Last modified: 2013/01/05 09:29 by x-f

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki