UKHAS Wiki

UK High Altitude Society

User Tools

Site Tools


guides:tracking_guide:polish

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 15:06]
sp9uob First version.
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 15:07] (current)
sp9uob
Line 3: Line 3:
  
  
-dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałego darmowego [[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]], ​oprogramowania ​które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, dekoduje sygnał z trackera, a następnie wysyła odebrane dane telemetryczne przez sieć internet do serwera habitat, który rysuje pozycje trakerów na mapie [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]].+dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałegodarmowego ​programu ​[[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]],​ które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, dekoduje sygnał z trackera, a następnie wysyła odebrane dane telemetryczne przez sieć internet do serwera habitat, który rysuje pozycje trakerów na mapie [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]].
  
 Co zrobić, żeby rozpocząć zabawę w odbieranie amatorskich balonów? To proste: ​ Co zrobić, żeby rozpocząć zabawę w odbieranie amatorskich balonów? To proste: ​
guides/tracking_guide/polish.1356880003.txt.gz · Last modified: 2012/12/30 15:06 by sp9uob