UKHAS Wiki

UK High Altitude Society

User Tools

Site Tools


guides:tracking_guide:polish

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 15:01]
sp9uob
guides:tracking_guide:polish [2012/12/30 15:07] (current)
sp9uob
Line 3: Line 3:
  
  
-dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałego darmowego [[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]], ​oprogramowania ​które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, dekoduje sygnał z trackera, a następnie wysyła odebrane dane telemetryczne przez sieć internet do serwera habitat, który rysuje pozycje trakerów na mapie [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]].+dl-fldigi jest zaadaptowaną wersją wspaniałegodarmowego ​programu ​[[http://​www.w1hkj.com/​Fldigi.html|FLdigi]],​ które służy do dekodowania sygnałów podłączonych do karty dźwiękowej. Pobiera sygnał z twojego radia, dekoduje sygnał z trackera, a następnie wysyła odebrane dane telemetryczne przez sieć internet do serwera habitat, który rysuje pozycje trakerów na mapie [[http://​spacenear.us/​tracker/​|SpaceNear]].
  
 Co zrobić, żeby rozpocząć zabawę w odbieranie amatorskich balonów? To proste: ​ Co zrobić, żeby rozpocząć zabawę w odbieranie amatorskich balonów? To proste: ​
Line 19: Line 19:
 {{:​guides:​selectclient.jpeg|}}{{:​guides:​location.jpeg|}}{{:​guides:​location2.jpeg|}} {{:​guides:​selectclient.jpeg|}}{{:​guides:​location.jpeg|}}{{:​guides:​location2.jpeg|}}
  
-  * dl-fldigi ​if connected to the internet should automatically download a list of the possible payloadsTo view them select the '​Flight' ​dropdown box+  * dl-fldigi ​jeśli jest podłączony do sieci Internet powinien automatycznie pobrać ​listę aktualnych lotówAby je obejżeć wybierz ​'​Flight' ​z rozwijanej listy
- +  
-  * Once you've selected your payload you need to click on the Autoconfigure ​button which will setup dl-fldigi ​for tracking.+  * Po wybraniu lotu, który masz zamiar śledzić musisz kliknąć przycisk ​'​Autoconfigure' który ustawi ​dl-fldigi ​odpowienio do śledzenia wybranego lotu
 {{:​guides:​selecting.jpeg?​800}} {{:​guides:​selecting.jpeg?​800}}
  
-  * Green means that the string passed its checksum test while red means it failedFeedback from the server can be seen in the bottom status box.+  * Zielone pole oznacza, że odebrana telemetria zawiera poprawną sumę kontrolną, czerwone oznacza, że suma jest błędna i wystąpiły przekłamania w transmisjiInformacje zwrotne z serwera wyświetlane są w dolnej listwie statusu
  
 {{:​guides:​decoding.jpg?​800|}} {{:​guides:​decoding.jpg?​800|}}
guides/tracking_guide/polish.1356879667.txt.gz · Last modified: 2012/12/30 15:01 by sp9uob